Home » Behandelovereenkomst en meer

Privacy document, gebruik Cookies, sociale media knoppen

Hoe ga ik om met uw persoonlijke gegevens.

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO en de nieuwe AVG wet.
 • Uw dossier bevat aantekeningen over uw algehele gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen die ik van u heb gekregen. Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Minderjarige kinderen behandel ik alleen met toestemming van de verzorgende ouder(s) en in aanwezigheid van een van de ouders tenzij wij anders overeengekomen zijn.
 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier die opgeborgen zijn in een afgesloten dossierkast.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier zouden ook nog voor de volgende doelen gebruikt kunnen worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik tijdens waarneming bij mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 • Privacy op de zorgnota. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling homeopathie/natuurgeneeskunde.
 • Op mijn website kunt u een contactformulier gebruiken om met mij in contact te komen. De gegevens die ik daar van u vraag: Naam, adres, telefoonnummer en mailadres vraag ik om met u in contact te kunnen komen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en alleen door mij gebruikt.  Mocht u niet bij mij onder behandeling komen dan verwijder ik uw mail en dus de gegevens die daarin staan na 3 maanden.

 

De NVKH en de LVNG participeren in een speciale klachtencommissie voor alternatieve behandelwijzen: de stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Ben je ontevreden over de manier waarop je behandeld of bejegend bent, dan kun je een klacht indienen via dit klachtenformulier. Het primaire doel van de klachtenregeling is te bemiddelen in het geschil tussen patiënt en behandelaar. Er kunnen door de commissie geen sancties worden opgelegd. Indien deze bemiddeling niet slaagt, wordt de klacht voorgelegd aan het Tuchtcollege. Het doel van de tuchtprocedure is te komen tot een beoordeling van het handelen van de homeopaat. Het Tuchtcollege, dat onder leiding staat van een onafhankelijke jurist, heeft wel de mogelijkheid om sancties op te leggen.

Klassiek homeopaten staan meestal niet ingeschreven in het BIG-register. Klagen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behoort daarom niet tot de mogelijkheden.

https://www.nvkh.nl/media/org/c94969f7e1b942925d66b20e1212ac96.pdf

https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html

 

Cookies en de sociale media knoppen

Het is een wettelijke verplichting om u op de hoogte te stellen wat cookies zijn en doen. U kunt cookies ook uitzetten, dat is een instelling in uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Sociale knoppen    

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacy verklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.