De beroepsvereniging de LVNG participeert in een speciale klachtencommissie voor alternatieve behandelwijzen: de stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Ben je ontevreden over de manier waarop je behandeld of bejegend bent dan bespreek je dat eerst met je behandelaar. Komen wij er samen niet uit dan kunt je via de LVNG bemiddeling aanvragen.

Bij de SCAG, dit is de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen kun je meer info krijgen over de stappen die je kunt nemen bij de behandeling van klachten Zie onderstaande folder:

https://www.scag.nl/media/1081/clientfolder-feb-2017.pdf  of: https://www.scag.nl/media/1085/cli%C3%ABntfolder_scag_2_print_afloop_3mm.pdf  

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van de via de LVNG: http://www.lvng.nl/clienten/klachten

Het primaire doel van de klachtenregeling is te bemiddelen in het geschil tussen patiënt en behandelaar. Er kunnen door de commissie geen sancties worden opgelegd. Indien deze bemiddeling niet slaagt, wordt de klacht voorgelegd aan het Tuchtcollege. Het doel van de tuchtprocedure is te komen tot een beoordeling van het handelen van de behandelaar. Het Tuchtcollege, dat onder leiding staat van een onafhankelijke jurist, heeft wel de mogelijkheid om sancties op te leggen. https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html

Klassiek homeopaten en natuurgeneeskundigen staan meestal niet ingeschreven in het BIG-register. Klagen bij een van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg behoort daarom niet tot de mogelijkheden.