Behandelvoorbeeld van 
  • Hielspoor
  • Achillispees letsel
  • Peesplaat ontsteking
  • Voetknobbels of scheefstaande grote teen **
  • Hamertenen, etc. **
De bloedzuigers worden op of rond de aangedane plekken gezet. Soms is het ook nodig om de lymfe open te zetten en plaats ik bloedzuigers op de onderug. Normaal wordt er elke 10 á 15 dagen behandeld voor het beste resultaat.

 

Aantal behandelingen. Meestal zijn 3 á 7 behandelingen voldoende.

 

     enkel-2.jpg    cam00576large.jpg     voet.jpg

 ** Vergroeiingen aan de voeten, een scheefstaande teenknobbel of een hamerteen ontstaan o.a. door kalk en kraakbeenafzettingen en erg stug bindweefsel. Verkeerd schoeisel kan dit o.a. veroorzaken. Hierdoor krijg je scheefstand van de teen en ontstaan er pijnklachten.

 
**Het teveel aan kalk en kraakbeen en het bindweefsel worden door de bloedzuigers zacht gemaakt. De huid wordt soepel gemaakt waardoor de teen weer een meer normale stand kan aannemen of geen pijnklachten meer geeft. De doorbloeding wordt sterk geactiveerd zodat de teen weer beweeglijk wordt en nieuwe aangroei voorkomen wordt.

NB: Als de vergroeiing al erg ver gevorderd is kunnen bloedzuigers misschien wel verlichting op de pijn geven maar de kwaal niet opheffen.