Contra-indicaties voor behandeling met bloedzuigers
praktijk2.jpgBloedzuigertherapie kan bijna altijd toegepast worden maar er zijn een aantal contra-indicaties waardoor behandeling niet aan te raden is of alleen in overleg met mij kan plaatsvinden. Voor alle aandoeningen en medicatie geldt dat het belangrijk is dat u deze tijdens de anamnese aangeeft, zodat in overleg bepaald kan worden of behandeling verstandig is. 
Het meenemen van een medicijnlijstje is erg handig!
 
De volgende aandoeningen, medicatie zijn in principe een 'contra-indicatie', maar behandeling kan vaak wel als je de medicatie tijdelijk stopt. Er is altijd vooraf overleg met mij nodig:
 • Bloedverdunnende medicatie. Meestal kan (in overleg met de Trombosedienst) de medicatie tijdelijk (1-2 dagen) verminderd of gestopt worden. Een behandeling met bloedzuigers is te vergelijken met een kleine ingreep bij de huisarts of een tandartsbehandeling zoals een kies trekken. 
 • Als u dagelijks meerdere aspirines of Ibruprofen slikt of een medicijn met daarin acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld Ascal) dan kunt u die tijdelijk verminderen of 1-2 dagen stoppen.
 • De milde vormen van de stollingsziekten zoals ziekte von Willebrand, Sikkelcelziekte, Thalassemie.
 • Sommige neusspray's en sommige astma medicatie, bevatten vrij veel (hydro)corticosteroïden. Hierover eerst overleg met mij.
 • Corticosteroïden injecties in gewrichten of slijmbeursontstekingen. Behandeling kan ongeveer 4 á 6 weken na een injectie plaatsvinden.
 • Diabetes type 1 en 2. Meestal kan gewoon behandeld worden, alleen bij een zeer zwakke gezondheid niet. Als er sprake is van slecht genezende wondjes of doorbloedingsstoornissen, open benen, trombose kan de bloedzuigertherapie juist een uitkomst zijn bij DM. 
 • Zwangerschap; er wordt tijdens de zwangerschap geen systeem behandeling toegepast. Sommige acute zaken kunnen wel behandeld worden.
 
Bloedzuigertherapie is (meestal) niet mogelijk bij
Omdat bloedzuigers het immuunsysteem activeren om zo tot genezing te komen is dat in strijd met volgende medicatie/ziekten:

 • Langdurig gebruik van een dagdosering van meer dan 5 á 10 mg per dag van prednison, of een andere (hydro) corticosteroïden.
 • De groep Biologicals: TNF alfaremmer, interleukine remmers, B-celremmers, T-celremmers, of soortgelijke medicatie. Denk aan: 
  Methotrexaat, Azathioprine, Leflunomide
  Humira, Enbrel, Rituximab, Infliximab, Imuran, Ciclosporine en meer.
 • Gebruik van 5-ASA preparaten. Bijvoorbeeld: Mesalazine, Salofalk, Pentasa, Asacol, Mezavant en Sulfasalazine.
 • Tijdens chemotherapie.
 • Vrouwen die hormonen slikken i.v.m. met borstkanker zoals: Tamoxifen, Anastrozol (Arimidex®), Letrozol (Femara®), Exemestane (Aromasin®), Fulvestrant®, Zoladex®, Busereline (Suprefact®), Leucoproreline (Lucrin®) en Triptoreline (Decapeptyl®) en soortgelijke medicatie. Hierover eerst overleg met mij wat er mogelijk is.
 • Tijdens hormoontherapie om zwanger te worden.
 • Hemofilie.
 • Stollingsziekten zoals ziekte von Willebrand, Sikkelcelziekte, Thalassemie. Indien een milde vorm dan is wel behandeling mogelijk.
 • Actieve flinke bloedingen van het maag-darm stelsel, actieve en grote maagzweren.
 •  Allergie voor dierlijk eiwit. Dit is niet hetzelfde als koemelk allergie. Deze dierlijk eiwit allergie komt zeer zelden voor.
 • Mestcelactivatie syndroom of extreme histamine reacties.
 • Zeer ernstige leveraandoeningen.
 • Anorexia of om een andere reden te mager zijn.
 • Ernstige bloedarmoede. HB lager dan 6.

Alle andere medicatie zoals: algemene pijnstilling w.o. de opiaten groep, paracetamol, diclofenac, diazepam, cholesterol medicatie, bloeddrukverlagers, anti-depressieva, medicatie voor diabetes, anti-biotica, etc kunnen zonder bezwaar genomen worden.