Homeopathie

Vijf goede redenen om voor homeopathie te kiezen

  • Homeopathie is goedkoop en kent geen ernstige of schadelijke bijwerkingen
  • Homeopathie is veilig voor u en uw kinderen
  • Homeopathische geneesmiddelen worden veelal van natuurlijke grondstoffen gemaakt en zijn niet schadelijk voor u
  • Homeopathie kijkt naar het geheel. We doen niet aan symptoombestrijding 
  • Homeopathie kent geen (geldverslindende) farmaceutische industrie
De mens zien als geheel
Klassieke homeopathie is een holistische geneeswijze. De mens wordt gezien als één geheel: fysiek, mentaal en emotioneel. Alle fysieke en psychische klachten maar ook je manier van doen en karakter hangen met elkaar samen en horen in balans te zijn. Ziekte is een verstoring van de balans en is met homeopathie goed te behandelen.
Ik zoek homeopatische middelen die het meest gelijksoortig zijn aan uw klachten. Deze middelen prikkelen uw zelfgenezend vermogen en dat zet aan tot herstel. Dit herstel is zowel fysiek als emotioneel, mentaal.
 
Orthomoleculaire adviezen
Als er al langere tijd klachten zijn of als er (veel) reguliere medicatie gebruikt wordt ontstaan er vaak tekorten (vitaminen, mineralen) of er zijn soms ongemerkte voedsel allergieën of intoleranties. Samen met u kijk ik wat er aan uw voeding aangepast kan worden en welke supplementen voor u nodig zijn. Dit alles helpt u bij herstel.
 
img_20210502_080543.jpg