Behandeling bij
  • Trigeminus neuralgie/aangezichtspijn
  • (chronische) oorontstekingen, loopoor
  • Chronische bij- en voorhoofdsholteontstekingen, sinusitis
  • Tinnitus **(zie onderaan deze pagina) 
  • Plots doof
  • Kaakproblemen
 
De bloedzuigers worden op of rond de aangedane plekken gezet. Soms is het ook nodig om de lymfe open te zetten en plaats ik bloedzuigers in de nek. 

Normaal wordt er elke 10 á 15 dagen behandeld voor het beste resultaat.

 
** Tinnitus 
Tinnitus is een heel nare klacht waar regulier (bijna) niets aan gedaan kan worden. 
In Duitsland is onderzoek gedaan (2002-2011 Lisa Bunjes) onder 215 patiënten met tinnitus. Van de 215 mensen hadden 61 mensen tinnitus aan beide oren en 102 mensen aan een oor. De leeftijden lagen tussen de 20 en 80 jaar en het betrof 70 mannen en 93 vrouwen. De tijd dat men al tinnitus had lag tussen de 3 en 15 jaar. 
Het onderzoek is tussen 2010 en 2013 herhaald met 332 nieuwe kandidaten. De uitslag is gelijk aan het eerdere onderzoek. Mijn ervaringen met de behandeling van tinnitus is ook zoals in de onderzoeken naar voren komt.
Tinnitus ontstaan door harde geluiden of tinnitus door gehoorschade is niet met bloedzuigers te behandelen.

Het resultaat is gemeten na zes behandelingen. Het resultaat is:
  • 50 á 60% van de mensen hadden een goed tot zeer goed resultaat. Veel geluiden waren weg. Of meer dan 60% van de geluiden waren sterk verminderd of zo goed als weg.
  • 25% van de mensen had een redelijk tot redelijk goed resultaat. Vermindering van de klachten met 40-60%.
  • 15 á 20% van de mensen had geen tot nauwelijks resultaat.
In dit onderzoek werd ook duidelijk dat de mensen met het beste resultaat de tinnitus korter dan vijf jaar hadden. Dus hoe korter geleden de tinnitus is ontstaan hoe meer resultaat er geboekt kan worden.
 
Sommige medicijnen kunnen Tinnitus mede veroorzaken zoals Aspirine, Ascal (wordt gegeven bij hartklachten). Migrafin (migraine middel). Het gaat hierbij om het Acetylsalicylzuur dat in deze middelen zit. Ook medicatie als paracetamol, ibrufen, sommige beta blokkers voor hoge bloeddruk en of hartritme stoornissen, tramadol en morfine kunnen (blijvend) oorsuizen veroorzaken.

   CAM05912.jpg